Խմբակցություն
Կողմ
Դեմ
Ձեռնպահ
Չի քվեարկել
Բացակա
Հարցեր
Ելույթներ
0
0
0
25
5
0
0
0
0
7
2
0
0
0
0
0
4
20
25
0
0
0
0
0
6
1
0
0
0
0
0
1
0

Կողմ

Դեմ

Չի քվեարկել

Բացակա