Խմբակցություն
Կողմ
Դեմ
Ձեռնպահ
Չի քվեարկել
Բացակա
Հարցեր
Ելույթներ
20
0
0
1
9
0
0
6
0
0
0
3
0
0
27
0
0
0
22
0
0
4
0
0
0
3
0
0
1
0
0
0
0

Կողմ

Դեմ

Ձեռնպահ

Բացակա