Խմբակցություն
Կողմ
Դեմ
Ձեռնպահ
Չի քվեարկել
Բացակա
Հարցեր
Ելույթներ
30
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
9
2
0
0
38
0
0
4
0
0
0
3
0
0
1
0
0
0
0

Կողմ

Ձեռնպահ

Չի քվեարկել

Բացակա