Խմբակցություն
Կողմ
Դեմ
Ձեռնպահ
Չի քվեարկել
Բացակա
Հարցեր
Ելույթներ
0
0
0
25
5
0
0
0
0
7
0
2
0
0
0
0
1
26
22
0
0
0
0
0
6
1
0
0
0
0
0
1
0

Կողմ

Չի քվեարկել