Խմբակցություն
Կողմ
Դեմ
Ձեռնպահ
Չի քվեարկել
Բացակա
Հարցեր
Ելույթներ
25
0
0
0
5
0
0
7
0
0
0
2
0
0
25
0
0
0
24
0
0
5
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0

Կողմ

Դեմ

Ձեռնպահ

Չի քվեարկել

Բացակա