Խմբակցություն
Կողմ
Դեմ
Ձեռնպահ
Չի քվեարկել
Բացակա
Հարցեր
Ելույթներ
24
0
0
0
6
0
0
6
0
0
1
2
0
0
15
2
2
6
24
0
0
5
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0

Կողմ

Բացակա