Խմբակցություն
Կողմ
Դեմ
Ձեռնպահ
Չի քվեարկել
Բացակա
Հարցեր
Ելույթներ
24
0
0
4
2
0
0
9
0
0
0
0
0
0
7
3
0
5
33
0
0
5
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0

Կողմ

Ձեռնպահ