Խմբակցություն
Կողմ
Դեմ
Ձեռնպահ
Չի քվեարկել
Բացակա
Հարցեր
Ելույթներ
16
0
0
2
12
0
0
8
0
0
1
0
0
0
30
0
1
4
14
0
0
4
0
0
2
1
0
0
1
0
0
0
0

Կողմ

Դեմ

Բացակա