Խմբակցություն
Կողմ
Դեմ
Ձեռնպահ
Չի քվեարկել
Բացակա
Հարցեր
Ելույթներ
15
0
0
2
13
0
0
9
0
0
0
0
0
0
29
0
1
4
15
0
0
4
0
0
1
2
0
0
1
0
0
0
0

Կողմ

Դեմ

Բացակա