Խմբակցություն
Կողմ
Դեմ
Ձեռնպահ
Չի քվեարկել
Բացակա
Հարցեր
Ելույթներ
18
0
0
0
12
0
0
8
0
0
1
0
0
0
22
0
0
0
27
0
0
5
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0

Կողմ

Դեմ

Ձեռնպահ

Բացակա