Խմբակցություն
Կողմ
Դեմ
Ձեռնպահ
Չի քվեարկել
Բացակա
Հարցեր
Ելույթներ
24
0
0
0
6
0
0
8
0
0
0
1
0
0
45
0
0
0
4
0
0
7
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

Կողմ

Դեմ

Ձեռնպահ

Չի քվեարկել