Խմբակցություն
Կողմ
Դեմ
Ձեռնպահ
Չի քվեարկել
Բացակա
Հարցեր
Ելույթներ
22
0
0
2
6
0
0
7
0
0
0
2
0
0
44
0
0
0
5
0
0
7
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

Կողմ

Դեմ

Ձեռնպահ