Խմբակցություն
Կողմ
Դեմ
Ձեռնպահ
Չի քվեարկել
Բացակա
Հարցեր
Ելույթներ
25
0
0
2
3
0
0
7
0
0
0
2
0
0
35
1
0
0
13
0
0
7
0
0
0
0
0
0

Կողմ

Ձեռնպահ