Խմբակցություն
Կողմ
Դեմ
Ձեռնպահ
Չի քվեարկել
Բացակա
Հարցեր
Ելույթներ
23
0
0
4
3
0
0
7
0
0
0
2
0
0
36
0
0
0
13
0
0
7
0
0
0
0
0
0

Կողմ

Դեմ

Ձեռնպահ