Խմբակցություն
Կողմ
Դեմ
Ձեռնպահ
Չի քվեարկել
Բացակա
Հարցեր
Ելույթներ
16
0
0
11
3
0
2
7
0
0
0
2
0
0
33
1
2
0
13
0
4
7
0
0
0
0
0
0

Կողմ