Խմբակցություն
Կողմ
Դեմ
Ձեռնպահ
Չի քվեարկել
Բացակա
Հարցեր
Ելույթներ
20
0
0
5
5
3
0
7
0
0
0
2
0
0
31
0
1
3
14
0
0
7
0
0
0
0
0
0

Կողմ

Դեմ