Խմբակցություն
Կողմ
Դեմ
Ձեռնպահ
Չի քվեարկել
Բացակա
Հարցեր
Ելույթներ
20
0
0
5
5
2
0
7
0
0
0
2
0
0
32
0
0
3
14
0
0
6
0
0
1
0
1
0

Կողմ

Դեմ

Ձեռնպահ