Խմբակցություն
Կողմ
Դեմ
Ձեռնպահ
Չի քվեարկել
Բացակա
Հարցեր
Ելույթներ
20
0
0
5
5
2
0
7
0
0
0
2
1
0
30
0
1
4
14
0
0
5
0
0
2
0
0
0

Կողմ

Դեմ