Խմբակցություն
Կողմ
Դեմ
Ձեռնպահ
Չի քվեարկել
Բացակա
Հարցեր
Ելույթներ
20
0
0
5
5
2
3
7
0
0
0
2
1
3
29
0
1
5
14
1
4
5
0
0
2
0
0
1

Կողմ

Դեմ