Խմբակցություն
Կողմ
Դեմ
Ձեռնպահ
Չի քվեարկել
Բացակա
Հարցեր
Ելույթներ
19
0
0
1
9
0
0
7
0
0
0
2
0
0
39
0
0
0
10
0
0
4
0
0
0
3
0
0

Կողմ

Դեմ

Ձեռնպահ