Խմբակցություն
Կողմ
Դեմ
Ձեռնպահ
Չի քվեարկել
Բացակա
Հարցեր
Ելույթներ
18
0
0
2
9
0
0
7
0
0
0
2
0
1
37
1
0
1
10
0
0
0
0
4
0
3
0
0

Կողմ