Խմբակցություն
Կողմ
Դեմ
Ձեռնպահ
Չի քվեարկել
Բացակա
Հարցեր
Ելույթներ
0
22
0
1
6
5
1
7
0
0
0
2
1
1
41
0
0
3
5
1
1
6
0
0
0
1
0
0

Կողմ

Ձեռնպահ