Խմբակցություն
Կողմ
Դեմ
Ձեռնպահ
Չի քվեարկել
Բացակա
Հարցեր
Ելույթներ
27
0
0
0
2
5
5
8
0
0
0
1
0
4
10
38
0
0
1
3
6
7
0
0
0
0
3
4

Կողմ

Ձեռնպահ

Չի քվեարկել