Խմբակցություն
Կողմ
Դեմ
Ձեռնպահ
Չի քվեարկել
Բացակա
Հարցեր
Ելույթներ
28
0
0
1
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
7
39
0
0
3
0
0
5
0
0
0
1
0
0

Կողմ

Դեմ

Ձեռնպահ