Խմբակցություն
Կողմ
Դեմ
Ձեռնպահ
Չի քվեարկել
Բացակա
Հարցեր
Ելույթներ
25
0
0
0
4
1
0
41
0
0
0
7
0
0
0
1
0
0
4
0
0
5
0
0
0
0
0
0

Կողմ

Ձեռնպահ

Չի քվեարկել