Խմբակցություն
Կողմ
Դեմ
Ձեռնպահ
Չի քվեարկել
Բացակա
Հարցեր
Ելույթներ
24
0
0
1
4
0
0
39
0
1
0
8
0
0
0
1
0
0
4
0
0
5
0
0
0
0
0
0

Կողմ