Խմբակցություն
Կողմ
Դեմ
Ձեռնպահ
Չի քվեարկել
Բացակա
Հարցեր
Ելույթներ
25
0
0
0
4
0
0
38
0
0
0
10
0
0
1
0
0
0
4
0
0
5
0
0
0
0
0
0

Կողմ

Դեմ

Ձեռնպահ