Խմբակցություն
Կողմ
Դեմ
Ձեռնպահ
Չի քվեարկել
Բացակա
Հարցեր
Ելույթներ
21
0
0
3
5
0
0
37
0
0
0
11
0
0
3
0
0
0
2
0
0
3
0
0
0
2
0
0

Կողմ

Դեմ

Ձեռնպահ