Խմբակցություն
Կողմ
Դեմ
Ձեռնպահ
Չի քվեարկել
Բացակա
Հարցեր
Ելույթներ
27
0
0
0
2
7
2
0
47
0
1
0
13
16
5
0
0
0
0
0
3
5
0
0
0
0
0
2

Կողմ

Դեմ

Ձեռնպահ