Խմբակցություն
Կողմ
Դեմ
Ձեռնպահ
Չի քվեարկել
Բացակա
Հարցեր
Ելույթներ
26
0
0
1
2
0
0
48
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0

Կողմ

Դեմ

Ձեռնպահ