Խմբակցություն
Կողմ
Դեմ
Ձեռնպահ
Չի քվեարկել
Բացակա
Հարցեր
Ելույթներ
10
12
0
3
4
2
1
47
0
0
1
0
3
6
0
3
0
0
2
0
3
5
0
0
0
0
1
1

Կողմ

Ձեռնպահ