Խմբակցություն
Կողմ
Դեմ
Ձեռնպահ
Չի քվեարկել
Բացակա
Հարցեր
Ելույթներ
0
0
0
24
5
0
0
4
43
0
1
0
0
1
5
0
0
0
0
1
3
0
0
4
0
1
0
0

Դեմ