Խմբակցություն
Կողմ
Դեմ
Ձեռնպահ
Չի քվեարկել
Բացակա
Հարցեր
Ելույթներ
0
23
0
2
4
3
1
46
0
0
0
2
3
0
0
4
0
0
1
2
0
5
0
0
0
0
1
0

Կողմ

Ձեռնպահ