Խմբակցություն
Կողմ
Դեմ
Ձեռնպահ
Չի քվեարկել
Բացակա
Հարցեր
Ելույթներ
23
0
0
2
4
0
0
46
0
0
0
2
0
0
0
4
0
0
1
0
0
5
0
0
0
0
0
0

Կողմ

Ձեռնպահ